เมื่อมีการประกาศออกมา ก็จะได้รับการเยียวยา มีเงื่อนไขดังนี้

จำนวนเงินที่ได้รับ

ได้รับเงินเมื่อไร?

การรับเงิน

การรับเงิน ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่เปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ เมื่อถึงเวลาได้รับเงินเยียวยา รัฐจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามที่ได้ผูกบัญชีไว้