10 จังหวัดแรก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา

3 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา

16 จังหวัดเพิ่มเติม ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก