เมื่อพบเอกสารที่ต้องการจัดเก็บลงเป็นไฟล์ .pdf ให้คลิกเม้าส์ขวาบนหน้าเอกสาร แล้วเลือก Print

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5284dfb1-7ec4-449c-89b1-7c5e653a5476/Untitled.png

จะปรากฏกรอบขึ้นมา ด้านซ้ายจะเป็นภาพหน้าเอกสาร แสดงตามตัวเลือกต่าง ๆ ที่ได้ตั้งค่าตามด้านขวา

ตรง Destination ให้เลือกเป็น Save as PDF

ตรง More settings ให้คลิกลูกศร เพื่อให้แสดงรายการต่าง ๆ มากขึ้น เลือกขนาดกระดาษที่ต้องการ ปกติต้องเป็น A4 ส่วนตรง Options คือตัวเลือก

ตัวเลือกทั้ง 2 นี้ สามารถคลิกยกเลิกหรือคลิกเลือก เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการได้

เมื่อตั้งค่าตัวเลือกเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม Save

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/c3c3a668-b69f-41fa-81bd-68b773ec7910/Untitled.png

จะปรากฏกรอบโต้ตอบขึ้นมา ให้เลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์ ในช่อง File name ตั้งชื่อไฟล์ที่ต้องการ เช่น แจ้งเข้านายไก่ อยู่สบาย เป็นต้น เพื่อให้สามารถค้นหาจากรายชื่อได้ง่าย เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Save

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/a6b91c58-4c45-4c6f-ab1e-6ab15728d157/Untitled.png

เพียงเท่านี้ ก็จะเป็นการบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ .pdf ได้แล้ว

เมื่อเป็นไฟล์ .pdf ก็สามารถจัดเก็บ หรือพิมพ์เอกสารในภายหลังได้ ไม่ต้องพิมพ์ลงกระดาษเพื่อเก็บในทันที ลดการใช้กระดาษ