ขั้นตอนในการสมัครใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม หรือนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า e-Service (อี-เซอร์วิส) มีดังตอนดังนี้

เปิดเบราเซอร์ไปที่หน้า "บริการอิเล็กทรอนิกส์"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/65bdd66e-d291-40f0-8938-78a00a9552e6/Untitled.png

หน้าเว็บบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม

คลิกไปที่ "ขอทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต"

ทำเครื่องหมายถูกหน้า "นายจ้างได้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เข้าใจโดยละเอียดแล้ว" และคลิก "ดำเนินการต่อ"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/21c46fc6-6bc3-4f3c-b177-4ddad5daf5b5/Untitled.png

ป้อนข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง สิทธิ์ในการทำธุรกรรม ต้องการทำอะไรได้บ้าง ก็เลือกข้อมูลให้ถูกต้อง สาขาที่ทำธุรกรรม ก็เลือกให้ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิก "ดำเนินการต่อ"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/b9c26d26-8dba-461d-a843-8f3d3e33f426/Untitled.png

เมื่อทำเสร็จขั้นตอนแล้ว ระบบจะแจ้งการรับการของทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตไปทางอีเมล โดยจะแนบแบบ สปส.1-05 ไปด้วย

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/125de5e2-78da-4827-8a0e-9a9a3a82ceb1/Untitled.png

นี่เป็นแบบ สปส.1-05 ที่ทางระบบส่งไป ให้พิมพ์เอกสาร และกรอกข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งลงนามในเอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย