ที่อยู่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี 673/2 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000

แผนที่

https://www.google.co.th/maps/search/สํานักงานประกันสังคม+จังหวัดสระบุรี/@14.5353791,100.8924623,18z