การเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของประกันสังคม ทำดังนี้

เปิดเบราเซอร์ไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th ในการเปิดแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะอาจจะมีข่าวสารต่าง ๆ ที่แจ้งมาเป็นระยะ ๆ แสดงก่อน ให้เลื่อนจนพบข้อความ "เข้าสู่เว็บไซต์" แล้วคลิกเข้าไป

เมื่อเปิดไปที่หน้าเว็บไซต์ จะมีหน้าตาดังภาพประกอบด้านล่างนี้ ให้คลิกไปที่ "สถานประกอบการ" เพื่อเข้าสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์"

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/bfbd87c6-fab2-444b-8f82-b9085e08a566/Untitled.png

หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม

หลังจากที่คลิก "สถานประกอบการ" แล้ว ก็จะเปิดมาที่หน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานประกันสังคม

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/4b78b373-bf02-434a-807c-5cc545965d92/Untitled.png

หรือใช้การพิมพ์ข้อความลิงก์นี้บนเบราเซอร์ เพื่อเปิดไปหน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงก็ได้เช่นกัน https://www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp

หรือคลิกที่ "บริการอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานประกันสังคม" ก็ได้เช่นกัน

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเปิดไปที่หน้า บริการอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ให้คลิกที่ "เข้าสู่ระบบ" หรือ คลิกไปที่ หัวข้อใดก็ได้ จะปรากฏกรอบให้ป้อนข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/fa7820b1-9128-4677-8a9a-798e3d088460/Untitled.png