ผู้ประกันตน มาตรา 39 ใน 13 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน รวม 5,000 และจะโอนเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564

สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขเยียวยา แต่พลาดสิทธิรอบแรก คาดจะเริ่มเปิดทบทวนสิทธิ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่ได้สิทธิแต่เงินยังไม่เข้าเนื่องจากไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน หรือ สมุดบัญชีธนาคารไม่เคลื่อนไหวนาน ถูกปิดไปแล้ว ก็ให้รีบดำเนินการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย แล้วรอประกาศโอนเงินรอบเก็บตกอีกครั้ง